liturgie zondagmorgen 20 augustus 2023

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Psalm 136; 1, 18, 21
Wet
Psalm 119: 66
Gebed
Schriftlezing Mat. 18: 1-14
Gezang 7: 4, 5, 6
Tekst Mat. 18: 12-14
Bediening van het Woord
Psalm 23: 1, 2, 3
Dankgebed
Collecte
Psalm 103: 9
Zegen