Liturgie zondagmorgen 20 november 2022

Collecte: Sekolah Tinggi Theologia Reformed (STTR) in Sentagi
Rek.nr.: NL78 INGB 0008 9386 21
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Voorzang
Votum en zegengroet
Ps. 78:14
Ps. 106:1, 22
Wet
Gz. 5:9, 10
Gebed
Schriftlezing Psalm 74
Ps. 41:1, 4, 5
Tekst Hc zondag 52 v&a 128-129
Bediening van het Woord
Ps. 138:2, 3
Dankgebed
Collecte
Ps. 68:8
Zegen