Liturgie zondagmorgen 21 augustus 2022

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

KOLOSSENZEN 1:24-29

Votum + zegengroet
Psalm 148:1,2,3
Tien Woorden
Psalm 119:61,62,63
Gebed
Lezen Kolossenzen 1:9-23
1 Petrus 4:12-19

Tekst KOLOSSENZEN 1:24-29

Bediening van het Woord
Psalm 87:1,2,3,4,5
Gebed
Dienst van de offeranden
Psalm 148:4,5
Zegen