Liturgie zondagmorgen 21 januari 2024

Collecte: Steun hulpbehoevende Studenten
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

EFEZIËRS 2:8-10

Votum + zegengroet
Psalm 103:1,2
Tien Woorden
Psalm 51:1,2,3,4
Gebed
Psalm 51:5,6,7
Lezen Efeziërs 2:1-10
Tekst EFEZIËRS 2:8-10
Bediening van het Woord
Psalm 103:3,4,5
Gebed
Inzameling van de gaven
Psalm 103:6,7,8,9
Zegen