Liturgie zondagmorgen 22 januari 2023

Collecte: Steun hulpbehoevende Studenten
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 96: 4, 5
Wet
Psalm 86: 3, 5
Gebed
Schriftlezing Mat. 3: 13-17; Mat. 28: 16-20
Psalm 105: 2, 3
Tekst Hc zondag 8
Bediening van het Woord
Gezang 29: 1, 4
Doop
Psalm 105: 5
Dankgebed
Collecte
Psalm 146: 1, 3
Zegen