Liturgie zondagmorgen 22 oktober 2023

Collecte: Steun hulpbehoevende kerken
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 124: 1, 2
Wet
Psalm 124: 3
Gebed
Schriftlezing Dan. 10
Psalm 141: 1, 2, 8, 9
Tekst Dan. 10: 12-13
Bediening van het Woord
Gezang 31: 1, 2
Dankgebed
Collecte
Psalm 68: 13
Zegen