Liturgie zondagmorgen 23 april 2023

Collecte: Opleiding dienst des Woords
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum + zegengroet
Psalm 2:1,2,3
Tien Woorden
Psalm 110: 1, 2
Gebed
Psalm 110:3, 4
Lezen Kolossenzen 2:6-15
Tekst KOLOSSENZEN 2:16-19
Bediening van het Woord
Psalm 110: 5,6
Gebed
Dienst van de offeranden
Psalm 2:4
Zegen