Liturgie zondagmorgen 23 juni 2024

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 84:1, 4
Wet
Psalm 9:7, 8, 9, 10
Gebed
Schriftlezing Exodus 19; Hebr. 12:18-29
Psalm 48:1, 4
Tekst Hebr. 12:22-24
Psalm 99:1, 4
Bediening van het Woord
Psalm 65:1, 2, 3
Dankgebed
Collecte
Gezang 25:1, 2, 3
Zegen