Liturgie zondagmorgen 23 oktober 2022

Collecte: Steun hulpbehoevende kerken
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Psalm 93:1,2,3
De wet
Psalm 73:1,11
Gebed
Schriftlezing Ezra 1:1-4
Jes.44:24-45:7
Psalm 121:1,2,3,4.
Tekst Jes. 45:1-7
Bediening van het Woord
Gezang 32:1,4,5
Gebed
Collecte
Psalm 84:5,6