Liturgie zondagmorgen 24 december 2023

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 100: 1, 4
Wet
Gezang 10: 2, 3
Gebed
Schriftlezing Jesaja 35
Psalm 113: 1, 2, 3
Tekst Luk. 1: 39-45
Bediening van het Woord
Psalm 118: 9, 10
Dankgebed
Collecte
Psalm 68: 3, 2
Zegen