Liturgie zondagmorgen 24 juli 2022

Collecte: Steun hulpbehoevende kerken
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

L. Gen. 27:34-37
Gen. 28:10-22
T. Gen. 28:12-13
Ps. 62:1, 3
Ps. 1:1, 3
Ps. 105:4, 5, 6
Ps. 84:1, 4
Gz. 31:1, 2, 3