Liturgie zondagmorgen 24 september 2023

Collecte: Diaconie
Rek.nr.: NL05 INGB 0003 2313 88
t.n.v.: Diaconie Gereformeerde Kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 121: 3, 4
Wet
Psalm 6: 4, 5
Gebed
Schriftlezing Gen. 27: 41-28: 22; Joh. 1: 44-52
Psalm 91: 1, 5, 6
Tekst Gen. 28: 10-15
Bediening van het Woord
Psalm 56: 3, 4
Dankgebed
Collecte
Psalm 146: 3, 8
Zegen