Liturgie zondagmorgen 25 december 2022

Collecte: Sekolah Tinggi Theologia Reformed (STTR) in Sentagi
Rek.nr.: NL78 INGB 0008 9386 21
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 89: 8, 9
Wet
Psalm 143: 2, 4
Gebed
Schriftlezing Jes. 7: 1-17; Mat. 1: 18-25
Psalm 46: 1, 3, 4
Tekst Mat. 1: 22-23
Bediening van het Woord
Gezang 19; 3, 4
Dankgebed
Collecte
Gezang 11
Zegen