Liturgie zondagmorgen 25 september 2022

Collecte: Diaconie
Rek.nr.: NL05 INGB 0003 2313 88
t.n.v.: Diaconie Gereformeerde Kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 99:1, 2
Wet
Psalm 99:3, 4
Gebed
Schriftlezing Ex. 24
Tekst Ex. 24:9-11
Bediening van het Woord
Psalm 108:1, 2
Dankzegging-voorbede
Collecte
Zingen
Psalm 96:4, 5
Avondmaal
Psalm 23:3
Schriftlezing Jesaja 25:6-12
Psalm 111:1, 3
Dankgebed
Gezang 25:1
Zegen