Liturgie zondagmorgen 26 maart 2023

Collecte: Sekolah Tinggi Theologia Reformed (STTR) in Sentagi
Rek.nr.: NL78 INGB 0008 9386 21
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 98: 1, 2
Wet
Psalm 94: 6
Gebed
Schriftlezing Marc 13: 1-4; 24-32; 1 Thess. 5: 1-11
Psalm 149: 1, 2, 3
Tekst Marc. 13: 33-37
Bediening van het Woord
Gezang 23: 6
Dankgebed
Collecte
Psalm 98: 3, 4
Zegen