Liturgie zondagmorgen 26 november 2023

Collecte: Diaconie
Rek.nr.: NL05 INGB 0003 2313 88
t.n.v.: Diaconie Gereformeerde Kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 111:1, 2
Wet
Psalm 103:7
Avondmaal
Gezang 14:1, 2
Gezang 14:3, 4
Schriftlezing Psalm 103
Tekst Psalm 103:1-5
Bediening van het Woord
Psalm 103:1, 2
Dankzegging-voorbede
Collecte
Zingen
Psalm 150:1, 2
Zegen