Liturgie zondagmorgen 27 augustus 2023

Collecte: Sekolah Tinggi Theologia Reformed (STTR) in Sentagi
Rek.nr.: NL78 INGB 0008 9386 21
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 97:1, 3
Wet
Psalm 144:2, 6
Gebed
Schriftlezing Psalm 8; Hebr. 1-2:9
Psalm 8:1, 3, 4
Tekst Hebr. 2:5-9
Bediening van het Woord
Psalm 89:7, 8
Dankgebed
Collecte
Psalm 68:13
Zegen