Liturgie zondagmorgen 27 november 2022

Collecte: Diaconie
Rek.nr.: NL05 INGB 0003 2313 88
t.n.v.: Diaconie Gereformeerde Kerk Groningen

Votum en zegengroet
Ps. 95: 1, 3
Wet
Ps. 119: 66
Gebed
Schriftlezing Micha 2
Ps. 44: 5, 6, 7
Tekst Micha 2: 12-13
Bediening van het Woord
Ps. 118: 1, 2
Dankgebed
Collecte
Ps. 79: 3, 5
Zegen