Liturgie zondagmorgen 28 augustus 2022

Collecte: Sekolah Tinggi Theologia Reformed (STTR) in Sentagi
Rek.nr.: NL78 INGB 0008 9386 21
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 124: 1, 2, 3
Wet
Psalm 18: 8
Gebed
Schriftlezing Ex. 17: 1-16; Deut. 25: 17-19; Ef. 6: 10-18.
Collecte
Psalm 2: 1, 2
Tekst Ex. 17: 8-16
Bediening van het Woord
Psalm 144: 1, 6
Dankgebed
Psalm 138: 4
Zegen