Liturgie zondagmorgen 3 december 2023

Collecte: Steun hulpbehoevende Studenten
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en Zegengroet
Psalm 23:1, 2, 3
De Wet
Psalm 16:3, 4
Gebed
Schriftlezing Genesis 27:26-29; Genesis 49:1-18
Psalm 2:3, 4
Tekst Genesis 49:10
Preek
Psalm 147:5, 7
Gebed
Collecte
Psalm 98:1, 2
Zegen