Liturgie zondagmorgen 30 april 2023

Collecte: Sekolah Tinggi Theologia Reformed (STTR) in Sentagi
Rek.nr.: NL78 INGB 0008 9386 21
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 84: 1, 2
Wet
Psalm 119: 24
Gebed
Schriftlezing Efeze 4: 1-16
Psalm 133: 1, 2, 3
Tekst Efeze 4: 11-16
Bediening van het Woord
Psalm 122: 3
Bevestiging
Psalm 134: 3
Dankgebed
Collecte
Psalm 68: 7, 8
Zegen