Liturgie zondagmorgen 30 oktober 2022

Collecte: Sekolah Tinggi Theologia Reformed (STTR) in Sentagi
Rek.nr.: NL78 INGB 0008 9386 21
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 105:4,5 (5 Bijbelschool)
Tien Woorden
Psalm 119:64,65,66
Gebed
Psalm 98:2
Lezen 1 Samuël 2:1-10
PSALM 113
Lezen Lukas 1:26-45
Gezang 34:1,2,3,4
Tekst LUKAS 1:46-55
Bediening van het Woord
Gezang 7:1,2,3,4,5,6
Gebed
Dienst van de barmhartigheid
Psalm 89:4
Zegen