Liturgie zondagmorgen 4 december 2022

Collecte: Steun hulpbehoevende Studenten
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 72: 10
Wet
Psalm 145: 3, 5
Doop
Psalm 103: 5
Gebed
Schriftlezing Micha 4: 1- 5: 4a; Mat. 2: 1-6
Psalm 132: 5, 9, 10
Tekst Micha 5: 1
Bediening van het Woord
Psalm 89: 13
Dankgebed
Collecte
Psalm 98: 2, 4
Zegen