Liturgie zondagmorgen 5 februari 2023

Collecte: Steun hulpbehoevende kerken
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 25: 1, 2
Wet
Psalm 25: 3
Gebed
Schriftlezing 1 Johannes 2: 3 – 17
Psalm 113: 1, 2, 3
Tekst Genesis 4: 17 – 26
Preek
Psalm 122: 1
Gebed
Collecte
Psalm 37:16
Zegen