Liturgie zondagmorgen 5 maart 2023

Collecte: Steun hulpbehoevende kerken
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum- en zegengroet
Psalm 98:2,3
De wet
Psalm 32:1
Schriftlezing Lucas 1:26-38; Hebr. 2:10-18
Gezang 12:2,3,4,6
Tekst Zondag 14
Preek
Gezang 30:4
Psalm 89:1