Liturgie zondagmorgen 6 augustus 2023

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 17:1,2,3
Tien Woorden
Psalm 17:4,5,6,7
Gebed
Psalm 120:1,2
Lezen Mattheüs 12:22-32
Mattheüs 23:29-36
Tekst PSALM 7
Bediening van het Woord
Psalm 7:1,2,3,4
Gebed
Inzameling van de gaven
Psalm 7:5,6,7
Zegen