Liturgie zondagmorgen 7 januari 2024

Collecte: Opleiding dienst des Woords
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en Zegengroet
Ps. 86:1, 6
De Wet
Ps. 86:4, 5
Gebed
Schriftlezing Johannes 5:1-27
Ps. 111:1, 2, 3, 4
Tekst Johannes 5:17
Preek
Ps. 145:1, 3
Gebed
Collecte
Ps. 118:5
Zegen