Liturgie zondagmorgen 7 juli 2024

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 46:2, 4
Wet
Gezang 38:1, 4
Gebed
Schriftlezing Openbaring 8
Psalm 141:1, 2, 3, 6
Tekst Openbaring 8:1-5
Bediening van het Woord
Gezang 5:3, 10
Psalm 66:5, 6, 7