Liturgie zondagmorgen 7 mei 2023

Collecte: Steun hulpbehoevende kerken
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 75:1, 2
Wet
Psalm 119:6, 11
Gebed
Schriftlezing Jacobus 3
Psalm 75:3, 4
Tekst Psalm 120
Preek
Psalm 120:1, 2
Gebed
Collecte
Gezang 14:1, 2
Zegenbede