Liturgie zondagmorgen 8 oktober 2023

Collecte: Steun hulpbehoevende kerken
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 118: 1, 3
Wet
Psalm 125: 2
Gebed
Schriftlezing/tekst 2 Kon. 6: 8-23
Psalm 103: 8, 9
Bediening van het Woord
Psalm 34: 3, 4
Bevestiging
Psalm 134: 3
Dankgebed
Psalm 138: 1, 2
Zegen