Liturgie zondagmorgen 9 april 2023

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Gezang 19: 1, 4
Wet
Psalm 116: 5
Gebed
Schriftlezing Markus 15: 40-16: 8
Psalm 42: 2, 3, 5
Tekst Markus 16: 6, 7
Bediening van het Woord
Gezang 21: 1, 2, 3
Dankgebed
Collecte
Psalm 67: 2
Zegen