Liturgie zondagmorgen 9 juni 2024

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 18:1, 8
Lezing van de wet
Psalm 32:4, 5
Gebed (Opening van het woord)
Schriftlezing: 2 Kor. 7:2-16
Psalm 51:1, 2, 3
Tekst: 2 Kor. 7:10
Preek
Psalm 32:1, 2, 3
Dankgebed en voorbede
Collecte
Gezang 17:3, 4, 5
Zegen

Preek: “Er is een fundamenteel verschil tussen de tweeërlei droefheid over de zonde.”

  1. Verschil in uitwerking
  2. Verschil in oorsprong
  3. Verschil in afloop