Liturgie zondagmiddag 1 januari 2023

Collecte: Opleiding dienst des WoordsRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Votum en zegengroetPsalm 63:1, 2GebedSchriftlezing Joh. 3:1-21Psalm 49:1, 2, 5Tekst zondag 5, D.L. 3/4 art. 4Bediening van het WoordGezang 14:1, 2, 3GeloofsbelijdenisGezang 14:4GebedCollectePsalm 33:7, 8Zegen

Liturgie zondagmorgen 1 januari 2023

Collecte: Opleiding dienst des WoordsRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Votum en zegengroetPsalm 121:3, 4De WetPsalm 30:3, 7GebedSchriftlezing Jes. 65:17-25Psalm 45:1, 4Tekst Op. 21:5Bediening van het WoordGezang 20:5, 6DankgebedCollectePsalm 98:4Zegen

Liturgie zondagmiddag 25 december 2022

Collecte: Sekolah Tinggi Theologia Reformed (STTR) in SentagiRek.nr.: NL78 INGB 0008 9386 21t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Votum en zegengroetPsalm 107: 1GeloofsbelijdenisPsalm 116: 1, 3, 4GebedSchriftlezing Hosea 11Psalm 80: 1, 8, 10Tekst Mat. 2: 13-15Bediening van het WoordGezang 13: 2, 3, 4DankgebedCollectePsalm 150: 1,2Zegen

Liturgie zondagmorgen 25 december 2022

Collecte: Sekolah Tinggi Theologia Reformed (STTR) in SentagiRek.nr.: NL78 INGB 0008 9386 21t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Votum en zegengroetPsalm 89: 8, 9WetPsalm 143: 2, 4GebedSchriftlezing Jes. 7: 1-17; Mat. 1: 18-25Psalm 46: 1, 3, 4Tekst Mat. 1: 22-23Bediening van het WoordGezang 19; 3, 4DankgebedCollecteGezang 11Zegen

Liturgie zondagmorgen 18 december 2022

Collecte: Steun hulpbehoevende kerkenRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Votum en zegengroetPsalm 65: 1WetPsalm 130: 1, 2GebedSchriftlezing Micha 7Psalm 42: 2 ,3, 5Tekst Micha 7: 7Bediening van het WoordPsalm 130: 3, 4DankgebedCollectePsalm 18: 14Zegen

Liturgie zondagavond 11 december 2022 Schildwolde

Collecte: Opleiding dienst des WoordsRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Votum en zegengroetPsalm 8:1, 3, 4GebedSchriftlezing Rom. 1: 18-23; Ef. 4: 17-24, DL III/IV art. 1-3Psalm 6:3Tekst HC zondag 3Bediening van het WoordPsalm 27:7Belijdenis van het geloofPsalm 30:2, 3DankgebedCollecteGezang 36:1, 2, 3Zegen

Liturgie zondagmiddag 11 december 2022

Collecte: Opleiding dienst des WoordsRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Votum en zegengroetPsalm 150:1GebedPsalm 51:1, 2, 3Lezen Genesis 3:1-7, Romeinen 5:12-21Psalm 14:1, 2, 3, 4, 5NGB Artikel 14 & 15Tekst ZONDAG 3Bediening van het WoordPsalm 51:4, 5, 6Apostolische Geloofs BelijdenisPsalm 51:7GebedCollectePsalm 150:2Zegen

Liturgie zondagmorgen 11 december 2022

Collecte: Opleiding dienst des WoordsRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Zegen en VotumgroetPsalm 95:1, 2, 3De WetPsalm 40 :2, 3GebedSchriftlezing Daniël 9:20-27, Lucas 1:1-25Psalm 135:1, 2, 11, 12Tekst Lucas 1:18-20Bediening van het WoordGezang 25:2, 3GebedCollectePsalm 68:2Zegen