liturgie zondagmorgen 20 augustus 2023

Collecte: KerkRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Psalm 136; 1, 18, 21WetPsalm 119: 66GebedSchriftlezing Mat. 18: 1-14Gezang 7: 4, 5, 6Tekst Mat. 18: 12-14Bediening van het WoordPsalm 23: 1, 2, 3DankgebedCollectePsalm 103: 9Zegen

Liturgie zondagmorgen 13 augustus 2023

Collecte: KerkRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Votum en vrede-/zegengroetPsalm 1:1, 3Lezen van de wetGezang 10:2, 4Dienst van de gebedenSchriftlezing: 2 Tim. 4:6-22; 1 Joh. 2:12-17Dienst van de offerandenPsalm 73:10, 11Lezen van de tekst: 2 Tim. 4:10aBediening van het WoordPsalm 119:1, 4, 14DankgebedPsalm 25:2, 6Zegen

Liturgie zondagmiddag 6 augustus 2023

Collecte: KerkRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Votum en zegengroetPsalm 89:1, 2GeloofsbelijdenisPsalm 105:1, 3Lezen Exodus 34:4-9, 2 Koningen 14:23-29Psalm 96:2, 3, 5, 7Tekst Jona 1:1-3Bediening van het WoordPsalm 97:1Psalm 97:4, 5Zegen

Liturgie zondagmorgen 6 augustus 2023

Collecte: KerkRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Votum en zegengroetPsalm 17:1,2,3Tien WoordenPsalm 17:4,5,6,7GebedPsalm 120:1,2Lezen Mattheüs 12:22-32Mattheüs 23:29-36Tekst PSALM 7Bediening van het WoordPsalm 7:1,2,3,4GebedInzameling van de gavenPsalm 7:5,6,7Zegen