Voorzorgsmaatregelen tegen coronavirus – Update vrijdag 22 mei 2020

1. Vanaf 31 mei tot 1 juli: kerkdiensten met 30 bezoekers
De overheid stond afgelopen periode erediensten toe tot maximaal 30 bezoekers, maar raadde af om dat ook werkelijk te doen. Wij hebben daar als DGK Groningen in de afgelopen tijd gehoor aan gegeven en volstaan met een klein gezelschap in het kerkgebouw. Verder heeft de kerkenraad opgeroepen thuis de erediensten te volgen. Zie de update van 25 maart.

Inmiddels heeft de overheid de maatregelen versoepeld en raadt niet meer met zoveel  woorden af om het aantal bezoekers per kerkdienst tot een minimum te beperken. Vanaf 1 juni (tot 1 juli) zijn maximaal 30 bezoekers weer toegestaan.

De kerkenraad heeft besloten op DV zondag 31 mei erediensten te beleggen waar max. 30 bezoekers welkom zijnDus een dag eerder dan de datum die de overheid voor ogen heeft. De kerkenraad ziet daarvoor mogelijkheden omdat het toelaten van max. 30 bezoekers strikt genomen niet was verboden (maar met klem afgeraden) en omdat 31 mei 1e Pinksterdag is, wat een mooi moment is om weer de fysieke erediensten te beginnen met meer bezoekers dan tot nu toe.

Er moet, vanwege de beperkte toegang, gewerkt worden met een aanmeldingssysteem. Dat past natuurlijk niet bij de gastvrijheid van de kerk, maar in deze situatie kan dat niet anders.

Opgave voor het bijwonen van een eredienst kan via onze koster.

Wilt u bij het aanmelden aangeven met hoeveel personen u komt!?

De koster zal vervolgens zorgen voor een juiste verdeling over de diensten. Er zal op 31 mei en in de maand juni geen crèche zijn.

Het aantal diensten van 31 mei tot en met 28 juni is in totaal 11 erediensten. Uitgaande van 250 kerkgangers komt iedereen in de komende tijd aan de beurt om één keer naar de kerk te gaan.

Wordt er gezongen in de erediensten?
In de media is er volop discussie of er in de huidige omstandigheden gezongen kan worden in de erediensten. De kerkenraad heeft besloten dat er in elk geval tot 1 juli wel zal worden gezongen. We kunnen in de Goede Herderkerk zo ver uit elkaar zitten dat de risico’s op besmetting zeer beperkt worden geacht.

Hoe zal het na 1 juli gaan?
Zoals het nu staat mogen er vanaf 1 juli erediensten worden gehouden waar 100 bezoekers welkom zijn. Hoe dat precies zal verlopen is nu nog onbekend. Daarover zult u later geïnformeerd worden.

Volg de instructies van het kostersechtpaar op
Het is belangrijk dat u bij het kerkbezoek de instructies van het kostersechtpaar opvolgt. Op deze manier hopen we dat alles ordelijk zal verlopen.

Aanvullende maatregelen
* Desinfecteer uw handen.
*  Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
* Schud geen handen.
* Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Blijf thuis en houd afstand bij één of meer van deze klachten:

– gewone verkoudheid/niezen
– hoesten
– keelpijn
– koorts

2. Preekrooster op zondag 24 mei 
In tegenstelling tot een eerdere publicatie in het kerkblad hoopt dominee Sneep aanstaande zondag D.V. in de morgendienst  voor te gaan. De preek zal gaan over Johannes 21:18-21. ’s Middags zal er een preek worden gelezen over Zondag 37 van de Heidelbergse Catechismus.

3. Bestemming van de collecte op zondag 24 mei
De collecte op zondag 17 mei zal bestemd zijn voor de kerk.  
U kunt uw gaven overmaken op de bankrekening van de kerk.

4. Bemoediging
Zoals hierboven al bleek is er weer hoop op het houden van kerkdiensten met bezoekers. De héle samenleving denkt na over het gebruik van de 1.5 meter-regels. Het kost heel wat hoofdbrekens om alles goed te regelen. Maar we mogen weten: het werk van God gaat door!

Laten we elkaar bemoedigen met woorden uit Psalm 100:
“Want de HEERE is goed,Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie”.