Corona Maatregelen – Update vrijdag 5 juni 2020

1.
Bijna ongemerkt wordt de gender-ideologie in diverse schoolboeken geïntroduceerd. Van een aantal gemeenteleden ontvingen we de suggestie u te wijzen op een campagne die probeert om dit tegen te houden: https://geziningevaar.nl/minister-van-engelshoven-houd-genderpropaganda-uit-de-schoolboeken/?utm_source=email .
Dat doen we bij deze. 

2. 
Aanstaande zondagochtend 7 juni hoopt ds. Sneep in de eredienst voor te gaan. De tekst voor de preek zal zijn: Handelingen 2:42. 
’s Middags zal er een leesdienst zijn. Er zal een preek worden gelezen over Zondag 38 van de Heidelbergse Catechismus. 
De collecte zal aanstaande zondag bestemd zijn voor de kerk. U kunt uw gaven overmaken op de bankrekening van de kerk: NL53 INGB 0004 7492 53 t.n.v. Gereformeerde Kerk Groningen. 

3.
Langzaam komt de maatschappij weer op gang. De kerkdiensten-met-bezoekers zijn weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. De kinderen gaan weer naar school. De horeca is weer open.
Maar het belangrijkste mogen wij nooit vergeten: laten wij in ons leven wandelen met de God van het verbond. Om het met Paulus in Kolossenzen 3:17 te zeggen: “En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem”