Wie zijn wij ?

Wij horen bij de ene kerk van Christus die er altijd al is geweest en er altijd zal zijn. De kerk is de plaats waar God tot mensen spreekt via de verkondiging vanuit de Bijbel. Mensen kunnen er terecht met vragen over het leven en God. Op zondag komen we bij elkaar in opdracht van Jezus Zelf. Hij laat van Zich horen en zoekt zondaren op. Dat doet Hij door de verkondiging en de uitleg van Zijn Woord.