Wat geloven wij?

Met de kerk van Jezus Christus van alle tijden en plaatsen zijn wij verenigd in het ene ware christelijke geloof.

Dit geloof is gebaseerd op Gods Woord, de Bijbel. Door de geschiedenis heen is het voor de kerk nodig geweest om de waarheid van Gods Woord te verdedigen, uit te dragen en samen te vatten middels geloofsbelijdenissen en belijdenisgeschriften.

Geloofsbelijdenissen

Al in de eerste eeuwen na Christus zijn de geloofsbelijdenissen ontstaan, waarin Gods Woord eerbiedig wordt nagesproken. Deze geloofsbelijdenissen worden door ons als kerk van harte onderschreven:

Drie formulieren van eenheid

Wij belijden daarnaast ook de drie formulieren van eenheid. Deze belijdenisgeschriften bevatten een samenvatting van wat wij geloven en zijn gebaseerd op Gods Woord:

In de regel wordt elke zondag één keer gepreekt uit de Heidelbergse Catechismus.

 

button-41