Home

Kerkdiensten online meeluisteren of terugluisteren?

Klik op de knop ‘Kerkdiensten beluisteren’ om de kerkdiensten van de Gereformeerde Kerk Groningen te beluisteren


Welkom

Welkom op de website van de gereformeerde kerk (hersteld) Groningen. Leuk dat je onze website bezoekt.

De Goede Herder kerk in Bedum is de plaats waar kinderen, jongeren en ouderen zondags en doordeweeks samenkomen om te luisteren naar wat God tot ons te zeggen heeft. In de kerk heeft God het dus voor het zeggen. En staat Hij centraal. Dit uit zich in de verkondiging vanuit de Bijbel en het samen zingen en bidden. Kijk gerust even verder op de site. Misschien ben jij al wel eens in de kerk geweest. Misschien nog nooit.
Weet dat je welkom bent!


Diensten in Hoogezand

Sinds enige tijd worden er, behalve in Bedum, ook erediensten belegd in Hoogezand.
De erediensten in Hoogezand zijn bedoeld als vervolg op de erediensten die vorig najaar in Schildwolde werden belegd. De kerkenraad wil graag op de ingeslagen weg voortgaan.
Momenteel wordt er in Hoogezand één middagdienst per veertien dagen gehouden.
In de zomervakantie worden er in Hoogezand geen diensten gehouden.

Verdere inlichtingen over deze kerkdiensten kunt u krijgen bij:
B. Wimmenhove (Schildwolde) tel. 06-54928129 
L.M. Prins (Woudbloem) tel. 06-51895197.


Kerkdiensten

De erediensten worden iedere zondag gehouden in De Goede Herderkerk te Bedum
Neem voor vragen gerust contact op.


Damkerk Hoogezand
Hoofdstraat 4
9601 EH Hoogezand

Ontmoetingskerk Sappemeer
Noorderstraat 27
Sappemeer

Zondag 04 juni 2023
09:30 – Ds. MA Sneep (Openbare geloofsbelijdenis)
15:00 – Leesdienst
17:00 – Leesdienst (Ontmoetingskerk)
Collecte: Kerk

Zondag 11 juni 2023
09:30 – Ds. MA Sneep (Heilige Avondmaal)
15:00 – Ds. MA Sneep
Collecte: Diaconie

Zondag 18 juni 2023
09:30 – Ds. HG Gunnink
15:00 – Leesdienst
17:00 – Ds. MA Sneep (Ontmoetingskerk)
Collecte: Kerk

Zondag 25 juni 2023
09:30 – Ds. MA Sneep
15:00 – Ds. MA Sneep
Collecte: Steun hulpbehoevende studenten