Home

Kerkdiensten online meeluisteren of terugluisteren?

Klik op de knop ‘Kerkdiensten beluisteren’ om de kerkdiensten van de Gereformeerde Kerk Groningen te beluisteren


Welkom

Welkom op de website van de gereformeerde kerk (hersteld) Groningen. Leuk dat je onze website bezoekt.

De Goede Herder kerk in Bedum is de plaats waar kinderen, jongeren en ouderen zondags en doordeweeks samenkomen om te luisteren naar wat God tot ons te zeggen heeft. In de kerk heeft God het dus voor het zeggen. En staat Hij centraal. Dit uit zich in de verkondiging vanuit de Bijbel en het samen zingen en bidden. Kijk gerust even verder op de site. Misschien ben jij al wel eens in de kerk geweest. Misschien nog nooit.
Weet dat je welkom bent!


Diensten Hoogezand

Sinds enige tijd worden er, behalve in Bedum, ook erediensten belegd in Hoogezand. Besloten is om, in ieder geval nog tot eind december 2023, met die eredienstendoor te gaan. Daarna zal na evaluatie besloten worden of en hoe er verder wordt gegaan.
Daarbij gaat de kerkenraad uit van een tweewekelijks ritme, dus: één middag of evt. avonddienst in de veertien dagen.
Het doel is om met name de broeders en zusters te bereiken die nog lid zijn van een Nederlandse Gereformeerde Kerk, maar ernstig verontrust zijn.
De eerstvolgende erediensten worden gehouden op 15 oktober en 29 oktober, in de Damkerk, Hoofdstraat 4 in Hoogezand. Aanvang: 17.00 uur.
De data voor de diensten in november en december worden later bekend gemaakt.

Verdere inlichtingen over deze kerkdiensten kunt u krijgen bij:
L.M. Prins (Woudbloem) tel. 06-51895197.


Kerkdiensten

De erediensten worden iedere zondag gehouden in De Goede Herderkerk te Bedum
Neem voor vragen gerust contact op.


Damkerk Hoogezand
Hoofdstraat 4
9601 EH Hoogezand

Ontmoetingskerk Sappemeer
Noorderstraat 27
Sappemeer

Zondag 10 december 2023
09:30 - Ds. MA Sneep
15:00 - Leesdienst
17:00 - Ds. HG Gunnink (in Ontmoetingskerk, Sappemeer)
Collecte: Kerk

Zondag 17 december 2023
09:30 - Ds. HG Gunnink
15:00 - Ds. MA Sneep
Collecte: Steun aan hulpbehoevende kerken

Zondag 24 december 2023
09:30 - Ds. MA Sneep
15:00 - Leesdienst
Collecte: Kerk

Maandag 25 december 2023
09:30 - Ds. MA Sneep
Collecte: Kerk
1ste Kerstdag

Zondag 31 december 2023
09:30 - Ds. MA Sneep
15:00 - Ds. MA Sneep
Collecte: STTR (Theologische school Kalimantan Barat, Indonesie)
Oudjaarsdag

Maandag 01 januari 2024
10:00 - Ds. MA Sneep
Collecte: Kerk
Nieuwjaarsdag