Home

Brief aan de omgeving van de Goede Herderkerk Bedum

Door middel van deze brief willen wij ons als gemeente richten tot onze omgeving en u als bezoeker van onze site.

Wij voelen allen de impact van COVID-19, de gevolgen daarvan en de maatregelen die daar omheen getroffen worden. We ervaren allen in de verspreiding van de ziekte iets van onze machteloosheid en kwetsbaarheid. Mét de hele samenleving hebben ook kerken hun verantwoordelijkheid genomen om bij te dragen aan de beperking van verspreiding van het virus. We zijn het aan elkaar en aan onze Schepper verplicht om, ieder op zijn plaats, zorg te dragen voor elkaars lichamelijke gezondheid.
<< Verder lezen – brief aan de omgeving van de Goede Herderkerk Bedum>>


Vanaf 27 september 2020: Twee morgendiensten

Vanaf zondag 27 september 2020 zullen in De Gereformeerde Kerk Groningen twee morgendiensten worden gehouden. Aanvangstijden: 9.00 en 11.00 uur. ’s Middags is er één dienst, om 15.00 uur.

De bedoeling is dat in de ochtend alle kerkleden naar de kerk kunnen komen; ’s middags kan dat om de veertien dagen.

Deze regeling is van kracht zolang er beperkingen gelden vanwege het COVID 19-virus.

De kerkenraad hoopt dat er door deze maatregel wat meer ruimte komt voor de ontvangst van gasten in de erediensten. Gasten kunnen zich aanmelden bij de koster van de Goede Herderkerk.

Dit kan via het contact formulier van de koster: Contact Koster

Eventuele klachten of opmerkingen die verband houden met de door ons genomen covid-19- maatregelen kunt u doorgeven aan de Scriba via het contact formulier: Contact Scriba


De gereformeerde kerk (hersteld) Groningen nodigt u en jou van harte uit om samen met ons de HERE te dienen.

De HERE God is de Schepper van hemel en aarde en alle schepselen. Hij heeft ons geschapen om Hem, de enige ware God, te dienen en te verheerlijken.

Op zondag komen wij twee keer samen om de HERE God te ontmoeten, Hem te aanbidden in onze gebeden en liederen, en bovenal te luisteren naar Zijn Woord.

U bent van harte welkom om onze erediensten bij te wonen om daarin het levendmakende Woord te horen van Gods verlossing voor zondige mensen.