Anderhalve meter-regel in de kerk afgeschaft

De kerkenraad heeft in zijn vergadering op donderdagavond 16 september besloten dat vanaf zondag 26 september de regel met betrekking tot het houden van anderhalve meter afstand totelkaar in de Goede Herderkerk wordt afgeschaft.Dat houdt onder meer in dat wij weer terugkeren naar twee diensten per zondag. Deaanvangstijden zijn zoals tot voorjaar 2020 gebruikelijk was. Lees Verder …

Liturgie zondagmiddag 12 september 2021

Collecte: Steun hulpbehoevende studentenrek.nr NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v. Gereformeerde Kerk Groningen Deurcollecte: Noodhulp aardbeving Haïtirek.nr. NL64 RABO 0385 4870 88t.n.v. Woord en Daad te Gorinchem. L. Mat. 26:36-46T. Zondag 49Ps. 100:1, 2, 3, 4Ps. 139:1, 2, 11Ps. 86:2, 4Gz. 13:5, 6Ps. 147:1, 7

Liturgie zondagmorgen 12 september 2021

Collecte: Steun hulpbehoevende studentenrek.nr NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v. Gereformeerde Kerk Groningen Deurcollecte: Noodhulp aardbeving Haïtirek.nr. NL64 RABO 0385 4870 88t.n.v. Woord en Daad te Gorinchem. L. 1 Kon. 18:19-46T. Psalm 29Ps. 33:1, 5Ps. 111:6Ps. 29:1, 2, 4, 5Ps. 96:3, 4Ps. 97:1, 2, 3