Liturgie zondagmiddag 19 maart 2023

Collecte: KerkRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Votum en zegengroetPsalm 16: 4, 5GeloofsbelijdenisPsalm 56: 3GebedSchriftlezing Mat. 26: 36-46; 27: 45-46; Hebr. 5: 7-10CollectePsalm 22: 5, 6, 7Tekst HC zondag 16Bediening van het WoordGezang 2: 3DankgebedGezang 21: 1, 2Zegen

Liturgie zondagmorgen 19 maart 2023

Collecte: KerkRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Votum en zegengroetPsalm 92: 4, 8WetPsalm 17: 3GebedSchriftlezing 1 Petr. 2: 11-25; Mark. 14: 53-65Psalm 34: 5, 7, 8Tekst 1 Petr. 2: 21-25Bediening van het WoordPsalm 25: 2, 7DankgebedCollectePsalm 146: 3, 5Zegen

Liturgie zondagmorgen 12 maart 2023

Collecte: Steun hulpbehoevende kerkenRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Votum + zegengroetPsalm 76:1,2Tien WoordenPsalm 51:1,5GebedPsalm 120:1,2Lezen Kolossenzen 1:15 – 2:7Tekst Kolossenzen 2:8-15Bediening van het WoordGezang 30:4,5,6GebedDienst van de offerandenPsalm 76:3,4Zegen

Liturgie zondagmiddag 5 maart 2023

Collecte: Steun hulpbehoevende kerkenRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Votum en vrede- zegengroetPsalm 68:8Gebed om de opening van Gods WoordSchriftlezing Markus 5:21-43Psalm 103:1, 9Tekst Markus 5:21-43Bediening van het WoordGezang 22:1, 3, 4, 7Belijdenis van het geloofGezang 14:1, 4Dienst van de gebedenDienst van de offerandenPsalm 27:1, 7Zegen

Liturgie zondagmorgen 5 maart 2023

Collecte: Steun hulpbehoevende kerkenRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Votum- en zegengroetPsalm 98:2,3De wetPsalm 32:1Schriftlezing Lucas 1:26-38; Hebr. 2:10-18Gezang 12:2,3,4,6Tekst Zondag 14PreekGezang 30:4Psalm 89:1

Liturgie zondagmiddag 26 februari 2023

Collecte: Sekolah Tinggi Theologia Reformed (STTR) in SentagiRek.nr.: NL78 INGB 0008 9386 21t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Votum en zegengroetPsalm 146: 1, 8GeloofsbelijdenisGezang 19: 1, 2GebedSchriftlezing Hebr. 1; Hebr. 2: 9-15CollectePsalm 8: 3, 4, 5Tekst Hc zondag 13Bediening van het WoordPsalm 2: 2, 4DankgebedPsalm 33: 3, 7Zegen

Liturgie zondagmorgen 26 februari 2023

Collecte: Sekolah Tinggi Theologia Reformed (STTR) in SentagiRek.nr.: NL78 INGB 0008 9386 21t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Votum en zegengroetPsalm 115: 1, 8WetPsalm 66: 5GebedSchriftlezing Marcus 9: 30-50Gezang 13: 4, 5, 6Tekst Marcus 9: 30-50Bediening van het WoordPsalm 75: 1, 3, 6DankgebedCollectePsalm 89: 7Zegen