Liturgie zondagmiddag 23 juni 2024

Collecte: KerkRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen VotumVrede/ZegengroetPsalm 143:1,9GebedSchriftlezing: Johannes 3:1-21Psalm 51:4,5Tekst: Zondag 20Verkondiging van het evangelieGezang 27:4,5,9DankgebedPsalm 104:8,9,10CollecteGezang 3Zegen IK GELOOF IN DE HEILIGE GEEST Hij leert mij geloven

Liturgie zondagmorgen 23 juni 2024

Collecte: KerkRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Votum en zegengroetPsalm 84:1, 4WetPsalm 9:7, 8, 9, 10GebedSchriftlezing Exodus 19; Hebr. 12:18-29Psalm 48:1, 4Tekst Hebr. 12:22-24Psalm 99:1, 4Bediening van het WoordPsalm 65:1, 2, 3DankgebedCollecteGezang 25:1, 2, 3Zegen

Liturgie zondagmiddag 16 juni 2024

Collecte: Steun hulpbehoevende kerkenRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen VotumZegengroetPsalm 139:1, 3GebedSchriftlezing Handelingen 2:33-38, 42; Openbaring 1:1-8Psalm 110:1, 2, 3Tekstlezing HC zondag 19PreekPsalm 84:1, 5, 6GeloofsbelijdenisPsalm 68:2, 13DankgebedInzameling van de gavenPsalm 89:1, 6Zegen Het thema en de punten van de preek:Christus in mijn levenDat geeft(1. spanning(2. vijanden(3. verwachting

Liturgie zondagmorgen 16 juni 2024

Collecte: Steun hulpbehoevende kerkenRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen VotumVrede/ZegengroetPsalm 127:1, 2Lezing van de wetPsalm 147:1, 2Schriftlezing Matt. 7:13-29GebedPsalm 89:1, 3 ,7Tekst Matt. 7:24-27PreekPsalm 1:1, 2DankgebedCollectePsalm 19:6Zegen

Liturgie zondagmiddag 9 juni 2024

Collecte: KerkRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Votum en ZegenPsalm 21:1, 3GeloofsbelijdenisPsalm 21:4, 7Schriftlezing: Johannes 14:1-14GebedCollectePsalm 20:1-5Tekst Zondag 18PreekGezang 23:2, 4DankgebedGezang 24:1, 3, 5Zegen

Liturgie zondagmorgen 9 juni 2024

Collecte: KerkRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Votum en zegengroetPsalm 18:1, 8Lezing van de wetPsalm 32:4, 5Gebed (Opening van het woord)Schriftlezing: 2 Kor. 7:2-16Psalm 51:1, 2, 3Tekst: 2 Kor. 7:10PreekPsalm 32:1, 2, 3Dankgebed en voorbedeCollecteGezang 17:3, 4, 5Zegen Preek: “Er is een fundamenteel verschil tussen de tweeërlei droefheid over de zonde.”

Liturgie zondagmiddag 2juni 2024

Collecte: DiaconieRek.nr.: NL05 INGB 0003 2313 88t.n.v.: Diaconie Gereformeerde Kerk Groningen Votum en zegengroetPsalm 21:1, 2, 3GebedSchriftlezing Rom.6:1-14Psalm 43:3, 4, 5Tekst Hc zondag 17Bediening van het WoordPsalm 85:1, 2, 3, 4GeloofsbelijdenisPsalm 71:4, 5DankgebedCollecteGezang 19:1, 4Zegen

Liturgie zondagmorgen 2 juni 2024

Collecte: DiaconieRek.nr.: NL05 INGB 0003 2313 88t.n.v.: Diaconie Gereformeerde Kerk Groningen Votum en zegengroetPsalm 45:1WetPsalm 25:8, 9, 10DoopPsalm 105:5Schriftlezing Hooglied 8:1-7Tekst Hooglied 8:6aBediening van het WoordPsalm 45:4, 5AvondmaalPsalm 143:6, 7, 8Schriftlezing aan tafel Rom. 8:31-39Psalm 73:10, 11Dankzegging-voorbedeCollecteGezang 31:1, 2Zegen

Liturgie zondagmiddag 26 mei 2024

Collecte: Steun hulpbehoevende StudentenRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Votum en zegengroetPsalm 66:3, 5GeloofsbelijdenisPsalm 51:3, 4, 5GebedSchriftlezing Joh. 3:1-21Psalm 136:1, 2, 18, 21Tekst Joh. 3:16Bediening van het WoordGezang 36:1, 2, 3Openbare geloofsbelijdenisPsalm 121:3, 4DankgebedCollectePsalm 68:2, 8Zegen

Liturgie zondagmorgen 26 mei 2024

Collecte: Steun hulpbehoevende StudentenRek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen Psalm 116:3, 7, 10De wetPsalm 111:4, 6GebedSchriftlezing Galaten 2:11–21Gezang 14:1, 2, 3, 4Tekst Zondag 16 Dordtse Leerregels II, art.8PreekPsalm 73:10, 11GebedCollecteGezang 36:2