Gebruikte kerkorde

Omdat het belangrijk is dat alles in goede orde verloopt in de gemeente van Cristus, zijn hierover afspraken gemaakt.

“God is geen God van wanorde maar van vrede” (1 Korintiërs 14, 33). 

Deze afspraken staan in de Kerkorde van De Gereformeerde Kerken in Nederland, zoals herzien en vastgesteld door de Generale Synode van Groningen (1978).

Op deze Kerkorde zijn op de generale synode van Mariënberg 2005/2006 tijdelijke aanpassingen gemaakt m.b.t. de kleine omvang van het huidige kerkverband.