Over de bijbel

God onderwijst ons over Zichzelf in en door de Bijbel.

Omdat de Bijbel Gods eigen Woord is, heeft hij Goddelijk gezag en is de Boodschap niet tijdgebonden. Aan Gods Woord willen wij als kerk daarom vasthouden en ook elke dag van de week uit leven.

“Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elke goed werk volkomen toegerust”. (2 Tim. 3: 16, 17)

Het is belangrijk om een betrouwbare en leesbare Bijbelvertaling te gebruiken.

Daarom maken wij in onze erediensten gebruik van de herziene Statenvertaling. Ook het gebruik van de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap (1951) en de Statenvertaling zijn aanvaard voor gebruik in de kerken.

 

De Bijbelse Boodschap