Liturgie zondagmiddag 28 april 2024

Collecte: Sekolah Tinggi Theologia Reformed (STTR) in Sentagi
Rek.nr.: NL78 INGB 0008 9386 21
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en vredegroet
Psalm 47:1, 2
Gebed (opening van het woord)
Schriftlezing NGB art. 10; Heb.2:5-18; Joh.17:15-26
Psalm 80:3, 8, 10
Tekstlezing: HC Zondag 13
Preek
Gezang 12:2, 3, 4
Geloofsbelijdenis van Nicea
Gezang 12:6, 8
Dankgebed en voorbede
Collecte
Gezang 24:1, 3, 5
Zegen

Preek
“Door onze Here Christus, Gods Zoon, zijn wij Gods kinderen.”

  1. Zijn Zoonschap en ons kindschap
  2. Zijn Heerschap en ons kindschap