Liturgie zondagmiddag 10 maart 2024

Collecte: Steun hulpbehoevende Studenten
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 90: 1, 8
Gebed
Schriftlezing Jozua 2
Psalm 136: 1, 11, 16, 18, 21
Tekst Hc zondag 7
Bediening van het Woord
Psalm 87: 3, 4, 5
Geloofsbelijdenis
Psalm 119: 22
Dankgebed
Collecte
Gezang 28: 3, 4
Zegen