Liturgie zondagmorgen 10 maart 2024

Collecte: Steun hulpbehoevende Studenten
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 35:1
Wet van de Heere
Psalm 27:3
Schriftlezing 1 Sam. 25: 1-24; 1 Petr.2:19-25
Gebed
Collecte
Psalm 35:6,9,11,13
Tekst 1 Sam. 25: 25-35
Psalm 91:1,8
Gebed
Psalm 62:5,6
Zegen