Liturgie zondagmiddag 3 maart 2024

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 24:2, 3
Gebed
Schriftlezing 1 Kor. 1:18-2:5
Psalm 85:1, 2, 3, 4
Tekst Zondag 6
Bediening van het Woord
Psalm 89:1, 6
Geloofsbelijdenis
Psalm 68:13
Dankgebed
Collecte
Psalm 98:1
Zegen