Liturgie zondagmorgen 3 maart 2024

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 108:1, 2
Wet
Psalm 99:1, 4, 6, 8
Gebed
Schriftlezing Deut. 18:15-22; Jes. 42:1-4; 2 Petr. 1:16-21
Psalm 2:3, 4
Tekst Luk. 9:28-36
Bediening van het Woord Psalm 43:3, 4
Psalm 89:2, 3
Dankgebed
Collecte
Gezang 25:1, 2, 3
Zegen