Liturgie zondagmiddag 21 april 2024

Collecte: Opleiding dienst des Woords
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en vredegroet
Psalm 45:1,2,3
Gebed (opening van het woord)
Schriftlezing: 1 Joh.2:18-29
Psalm 132:4,5,7,8
Tekstlezing: HC Zondag 12
Preek: “Christus herschept het echt menselijke in de mens”
1. Door welk werk doet Hij dat?
2. Met welk resultaat gebeurt dat?

Psalm 89:6,8
Geloofsbelijdenis
Gezang 18
Dankgebed en voorbede
Collecte
Gezang 25:1,2,3
Zegen