Liturgie zondagmorgen 21 april 2024

Collecte: Opleiding dienst des Woords
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 147:1, 2, 5
De wet van de dankbaarheid
Psalm 141:1, 3
Gebed
Psalm 146:1, 2, 3, 4
Lezen Openbaring 5:1-14. Openbaring 22:9-14
Gezang 30:4, 5
Tekst Johannes 20:24-31
Gebed
Collecte
Gezang 29:1,2
Zegen

Thema: De opgestane Heer verschijnt aan Thomas
1. De reden van die verschijning
2. De aanbidding bij die verschijning
3. De felicitatie bij die verschijning