Liturgie zondagmiddag 14 april 2024

Collecte: Diaconie
Rek.nr.: NL05 INGB 0003 2313 88
t.n.v.: Diaconie Gereformeerde Kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 69:10, 11
Gebed

Avondmaal
Psalm 42:3, 5
Viering
Schriftlezing aan tafel Opb. 19:6-10
Gezang 16
Dankzegging

Schriftlezing Mat. 7:15-23
Psalm 86:4, 5
Tekst Hc zondag 11
Bediening van het Woord
Psalm 139:1, 11
Dankzegging-voorbede
Collecte
Psalm 72:9, 10
Zegen